این کتاب از سایت توسعه دهنده یک جمع آوری و تنظیم شده است و به صورت رایگان در اختیار شما قرار میگیرد که میتوان یکی از ساده ترین تعاریف ها رو نسب به آموزش پی اچ پی بکار برده و شما معرفی توابع مختبلف و کاربردی هست که توصبیه میشه هر برنامه نویسی برای قوی شدن پایه کارش حتما مطالعه کند

و شامل عناوین زیر میباشد:

 

 

نحوه نصب و اجرای PHP. 10

منابع دانلود و راهنمای PHP. 11

ساختار دستوری PHP. 11

نحوه قرار دادن اسکریپت های PHP در صفحات… 12

قرار دادن توضیحات comments در اسکریپت های PHP. 13

نحوه تعریف و استفاده از متغیرها در PHP. 15

قوانین نام گذاری متغیرها در PHP. 15

انواع متغیرها در PHP. 16

ساختار دستوری PHP. 16

تابع در PHP. 16

تابع چیست و چه کاربری دارد ؟. 16

تعریف تابع در زبان PHP. 17

فراخوانی تابع در PHP. 18

ارسال پارامتر به تابع.. 20

پارامتر چیست و چه کاربردی دارد. 20

ارسال مقادیر پارامترها به تابع.. 21

ساختارهای شرطی if. 22

If … statement. 22

ساختارهای حلقه ای while : 24

1 ). 24

حلقه while : 25

حلقه do … while : 26

ساختارهای حلقه ای for. 28

ساختارهای حلقه ای for و foreach. 28

2 ) حلقه foreach : 29

نحوه کار حلقه foreach :. 29

ساختار دستوری switch. 31

به کار بردن ساختار switch در عمل.. 32

کار با آرایه ها در PHP. 33

آرایه چیست و چه کاربردی دارد ؟. 33

آرایه عددی ( Numeric array ) : 34

آرایه متناظر ( Associative array ) : 34

آرایه های تو در تو ( Multidimensional array ) : 34

مرتب سازی آرایه ها در PHP. 36

تابع ( ) sort :. 36

تابع ( ) rsort :. 36

تابع ( ) asort :. 37

تابع ( ) ksort :. 37

تابع ( ) arsort :. 37

تابع ( ) krsort :. 38

تابع array_change_key_case : 39

مثال های عملی : 39

تابع ( ) array_chunk : 40

مثال عملی : 40

تابع ( ) array_combine : 41

مثال عملی : 41

تابع ( ) array_count_values : 42

مثال عملی : 42

تابع ( ) array_diff : 43

مثال های عملی : 43

تابع ( ) array_fill : 44

مثال عملی : 44

تابع ( ) array_fill_keys : 45

مثال عملی : 45

تابع ( ) array_filter : 46

مثال عملی : 46

تابع ( ) array_flip : 47

مثال عملی : 47

تابع ( ) array_intersect : 48

مثال عملی : 48

تابع ( ) array_key_exists : 49

مثال عملی : 49

تابع ( ) array_keys : 50

مثال عملی : 50

تابع ( ) array_map : 51

مثال عملی : 51

تابع ( ) array_merge : 53

مثال عملی : 53

تابع ( ) array_pop : 54

مثال عملی : 54

تابع ( ) array_push : 55

مثال عملی : 55

تابع ( ) array_rand : 56

مثال عملی : 56

تابع ( ) array_search : 57

مثال عملی : 57

تابع ( ) array_reverse : 58

مثال عملی : 58

تابع ( ) array_shift : 59

مثال عملی : 59

تابع ( ) array_slice : 59

تابع ( ) array_splice : 60

مثال عملی : 60

تابع ( ) array_sum : 61

مثال عملی : 61

تابع ( ) array_unique : 62

مثال عملی : 62

تابع ( ) array_unshift : 63

مثال عملی : 63

تابع ( ) array_values : 64

مثال عملی : 64

تابع ( ) array_walk : 64

فرم ها در PHP. 65

متد get : 68

متد post : 70

اعتبار سنجی داده های ورودی در PHP. 72

توابع و فیلتر های اعتبار سنج در PHP. 75

تابع اعتبار سنج ( ) filter_has_var : 75

تابع اعتبار سنج ( ) filter_input : 77

تابع اعتبار سنج ( ) filter_input_array : 79

تابع اعتبار سنج ( ) filter_list : 81

تابع اعتبار سنج ( ) filter_var : 82

تابع اعتبار سنج ( ) filter_var_array : 84

تابع ( ) date در PHP : 86

تابع ( ) time در PHP. 88

توابع کار با تقویم Calendar در PHP. 89

تابع ( ) cal_days_in_month. 90

تابع ( ) cal_from_jd : 91

تابع ( ) cal_to_jd : 93

تابع ( ) JDDayOfWeek : 94

تابع ( ) JDMonthName : 95

کار با فایل ها در PHP. 96

توابع کار با فایل ها در PHP. 100

تابع ( ) basename. 101

تابع ( ) chgrp. 102

تابع ( ) chmod. 103

تابع ( ) chown. 105

تابع ( ) clearstatcache. 106

مثال عملی :. 107

تابع ( ) copy. 108

تابع ( ) dirname. 109

تابع ( ) disk_free_space. 110

تابع ( ) disk_total_space. 111

تابع ( ) diskfreespace. 112

آموزش مدیریت خطا در PHP. 113

ساده ترین روش مدیریت خطا در PHP –  تابع ( ) die : 113

طراحی مدیریت کننده خطاها ( error handler ). 115

نحوه طراحی یک مدیریت کننده خطا : 116

تنظیم فراخوان کننده تابع مدیریت خطا ( event handler ) :. 117

فعال سازی یک خطا در صفحه تابع ( ) error_trigger. 118

ذخیره یا ارسال پیام های خطا تابع ( ) error_log. 120

توابع مدیریت خطا در PHP. 121

مقادیر ثابت ( Constants ) در کد نویسی خطا یابی PHP : 122

تابع ( ) debug_backtrace. 123

تابع ( ) error_get_last. 126

تابع ( ) error_reporting. 127

تابع ( ) set_error_handler. 129

تابع ( ) set_exception_handler. 132

تابع ( ) trigger_error. 133

اتصال به سرور FTP در PHP. 135

قطع ارتباط با سرور FTP در PHP. 136

توابع کار با FTP در PHP. 137

تابع ( ) ftp_alloc. 138

تابع ( ) ftp_cdup. 140

تابع ( ) ftp_chdir. 142

قطع ارتباط با سرور FTP در PHP. 143

اتصال به سرور FTP در PHP. 144

تابع ( ) ftp_delete. 145

مدیریت HTTP در PHP. 146

تابع ( ) header. 146

تابع ( ) headers_list. 148

تابع ( ) headers_sent. 149

تابع ( ) setcookie. 150

کار با پوشه ها در PHP. 153

توابع کار با پوشه ها در PHP : 153

لیست توابع کار با پوشه ها در PHP : 153

تابع ( ) chdir در PHP. 154

تابع ( ) chroot در PHP. 155

تابع ( ) dir در PHP. 156

تابع ( ) closedir در PHP. 158

تابع ( ) getcwd در PHP. 159

تابع ( ) readdir در PHP. 160

تابع ( ) scandir در PHP. 162

تابع ایمیل

ارسال یک ایمیل به وسیله یک فرم

آموزش ارسال ایمیل ( Email ) امن به وسیله PHP

ایجاد و استفاده از کوکی

خواندن و حذف کوکی

مفهوم و کاربرد Session

کار با تابع ( ) include

 

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید


۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *